32 FARZIN 12'Sİ NAMAZDA
6'sı İmanda
5'i İslamda
4'ü Abdeste
3'ü Gusülde
2'si Teyemmünde

Namazın farzları 12'dir. 6'sı içinde 6'sıda dışındadır. Dışındakilere şart, içindekilerede Rukun denir.

DIŞINDAKİLER:
1-Hadesten Taharet: Abdesti olmayanın abdest alması, cünüp olanında gusülabdesi almasıdır.
2- Necasetten Taharet: Bedenin, elbisenin ve namaz kılınacak yerin temiz olmasıdır.
3-Setr-i Avret: Avret yerlerini örtmek.
         Erkeklerde göbeğin üstünden diz kapağının altına kadar.
         Kadınların iç yüzü, elbilekleri ve ayak topukları müstesna her 
         yerinin örtülmesi lazımdır.
4-İstikbâli kıble: Namaza başlamadan kıbleye (Kabeye) dönmektir.
5-Vakit: Namazın vaktinin girmesini beklemek.
6 -Niyet: Kılacağı namaza niyet etmek.

İÇİNDEKİLER:
1-İftitah tekbiri: Namaza haşlarken alınan ilk tekbir.
2-Kıyam: Namazda ayakta durmak.
3-Kıraat: Namazda Kur'an-ı kerim okumak.
4-Ruku: Namazda rukuya varmak.
5-Sucut (Secde): Namazda secdeye varmak.
6-Teşhhüt miktarı oturmak; Son oturuşta ettahiyyatü'yü okuyacak kadar oturmaktır.

İMANIN ŞARTI 6'D1R.
 1-Allah'ın birliğine inanmak.
 2-Melklere inanmak.
 3-Kitaplara inanmak.
 4-Peygamberlere inanmak.
 5-Öldükten sonra dirilmeğe inanmak.
 6-Hayır ve şerrin Allah'dan geldiğine inanmak.

ISLAMIN ŞARTI 5'DİR
 1-
Namaz kılmak.
 2-Oruç tutmak.
 3-Zekat vermek.
 4-Hacca gitmek.
5-Kelime-i şahadet getirmek (Eşhedu enlâ ilâhe illallah ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu.

ABDESTİN FARZI  4'DÜR
 1-Ellerini ve yüzünü yıkamak.
 2-Kollarını dirsekleriyle beraber yıkamak.
 3-Başın dörtte birine mesvetmek.
 4-Ayaklarını küçük topukları ile beraber yıkamak.

GUSLÜN FARZI 3'DÜR
1-Ağzına dolu dolu su alarak çalkalayıp yıkamak.
2-Burnuna dolu dolu su alarak yıkamak.
3-Bütün vücudunu hiç kuru yer kalmadan yıkamak.

TEYEMMÜN'ÜN FARZI 2'DİR
Teyemmün, suyun bulunamadığı yerde, temiz toprokla yapılan abdesttir.
1-Niyet etmek (Şöyle niyet edilebilir: Niyet ettim Allah rızası için Teyemmün almaya).
2-Ellerini temiz toprağa vurmak, yüzlerini ve kollarını mesvetmektir.


 


ALLAH'IN SIFATLARI


 


SORU: Allahımızın sıfatları kaça ayrılır ve kaçtanedir?
Cevap: Allahımızın sıfatları iki kısma ayrılır ve 14 tanedir. Bunların 6 tanesı Sıfâtı zâtiye 8 tanesi Sıfâtı Subutiyyeddir

SIFATI ZATİYYELER
1-Vucud: Varolmak demektir.
2- Kıdem : Evveli yoktur.
3-Baka: Sonu yoktur.
4-Vahdâniyyet: Birdir
5- Havadise muhalefet : sonradan yaratılanlara
    benzemez
6-Kıyam bizatihi: Kendi zatının müktezasıdır. Var olmak için hiç kimseye ihtiyacı yoktur.

SIFAT1 SUBUTİYYELER
1-Hayat: Diridir.
2-İlim: Bilicidir
3- Semi : İşiticidir.
4-Basar: Görücüdür.
5-İrade: Dilediğini yapar.
 6-Kudret: Herşeye gücü yeter.
 7-Kelam: Konuşucudur.
 8-Tekvin : Bütün mahlukâtı yaratandır.


 

Google
[islam][programlar][MP3][GSM melodileri][fikralar][Mehter Marslari] [duvar yazilari]
[fotograflar,fransa(Eiffel Kulesi, Arc de Triomphe, Champs Elysee vs)]
[
linkler][ana sayfa]

ANASAYFA - PAGE PRINCIPALE
Copyright'i yoktur İsteyen İstedigi Şekilde Kopya Yapabilir © Site Libre de Droit créé par:
Webmaster : adanurmuhammet@hotmail.com